Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Misyon-Vizyon

Misyonumuz

 • Öğrencilerimize lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamen ve ya kısmen İngilizce olarak sürdürmelerini sağlayacak düzeyde dil becerileri kazandırmak,
 • Uluslararası üniversitelerle uzun süreli yurtdışı eğitim programları geliştirmek,
 • Uluslararası projeler ve çalışmalarda Kastamonu Üniversitesi'nin diğer akademik birimlerine destek olmak,
 • Kastamonu Üniversitesi mensubu olmayanlar kişiler için çok amaçlı dil öğrenme ortamları sunmak

Vizyonumuz

 • Öğrencilerin akademik ve profesyonel ihtiyaçlarına göre, yabancı dil derslerini çeşit ve sayı olarak arttırmak,
 • Tam olarak akredite olmuş dil programları yoluyla ulusal ve uluslararası tanınırlığımızı arttırmak

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU  KALİTE POLİTİKASI
Yabancı Diller Yüksekokulu derslerinde, öğretim faaliyetlerinde kullanılan metotlarda, öğrenci, akademik, idari ve destek personellerine yönelik verilecek eğitimlerde ve bunların değerlendirilmesinde belirlemiş olduğumuz misyon, vizyon ve temel değerlerimizle uyumlu olarak stratejik hedeflerimize ulaşmaya yönelik, iç ve dış değerlendirme ölçütlerine uyumlu bir eğitim-öğretim politikası uygulanmaktadır. Kalite politikamız ayrıca yüksekokulumuz tarafından verilen bir yıllık isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitiminin öğrencinin daha sonra devam edeceği iki veya dört yıllık akademik eğitiminde gereksinimlerini karşılamaya yönelik yeterli düzeyde İngilizce dil becerilerini sunmayı hedeflemektedir ve bu kapsamda öğretim hizmetleri sunmaktadır. Verilen öğretimin yabancı dil öğretiminde uluslararası standartlarla tam bir uyum içinde olabilmesi, sürdürülebilir ve öğrenci ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde olması için, gelişen teknolojik öğretim metotları ve yöntemleri de öğretim faaliyetleri içerisinde uygulanmaktadır.  Yüksekokulumuzda verilen eğitim-öğretiminin diğer bir amacı ise, öğrencilere kayıtlı oldukları akademik programlardaki derslerini kolaylıkla takip edebilmeleri, dersleri ile ilgili her türlü yayını takip edebilmelerini, seminer, sempozyum, tartışma vb. etkinliklerde etkin katılım sağlayabilmelerini ve ayrıca sosyal hayatta gerekli olan temel İngilizce iletişimi sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır.
Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinde aşağıdaki hedefler doğrultusunda kalitesini geliştirmeyi hedeflemektedir;
 1. Öğrencilerin ihtiyaçlarını uluslararası düzeyde etkili bir şekilde sağlayan akademik eğitim vermek,
 2. Öğretim metotlarını ve değerlendirme standartlarını arttırmak,
 3. Kaynakları sürdürülebilir ve etkin kullanmak,
 4. Öğrenci ve öğretim elemanı arasında iletişimi geliştirmek,
 5. Bölümün idari yönetim sistemlerini geliştirmek,
 6. Dürüstlük, şeffaflık, ölçülebilir ve gözlemlenebilir bir yönetim anlayışını temel almak,
 7. Öğrenci ve öğretim elemanlarının akademik ve mesleki gelişim olanaklarını arttırmak,
 8. Kalite güvencesinin sağlamasında akademik, idari personelin  ve öğrencilerin aktif rol almalarını sağlamak,

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.