Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Sıkça Sorulan Sorular

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

SIK SORULAN SORULAR

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı nedir?

 Kastamonu Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görecek olan öğrencilerimizin Akademik ve Mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce becerileriyle donatılmalarını hedefleyen İngilizce hazırlık eğitim-öğretim programıdır.

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programından Kimler faydalanabilir?

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık programından 2022-2023 Akademik Yılı itibariyle üniversitemize yeni kayıt yaptıran ön lisans ve lisans öğrencileri faydalanabilmektedir. ( İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Okutulan Bölüm ve Programlar Listesi)  Ara sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimiz programa kabul edilmemektedir. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programının verimli geçmesi için Yüksekokulumuzun Fiziki kapasitesi ve Öğretim Elemanı sayısı göz önünde bulundurularak, Hazırlık sistemine başvuru yapan aday öğrencilerimiz arasından Seviye Belirleme Sınavı sonucuna göre Hazırlık Eğitimi alacak öğrencilerimiz belirlenmektedir. 2022-2023 Akademik Yılı için İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfları için kontenjan sayısı henüz belirlenmiştir. Bu sayı her sene sınıf kapasitesi ve öğretim elamanı sayısına göre değişiklik göstermektedir.

NOT: TÖMER'de 1 Yıl süreli Türkçe Eğitimi alan ve başarılı bir şekilde programı tamamlayan öğrencilerimiz İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programına başvuru yapabilirler ancak TÖMER eğitimini ilk yılında başarıyla tamamlayamayan ve ikinci kez TÖMER'de eğitim almış olan öğrecilerimiz İsteğe Bağlı Hazırlık Programına başvuru yapamazlar.

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı ücretli midir?

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık programı ücretsizdir, ancak öğrencilerimizin kayıtlı oldukları Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulunun öğrenim ücreti yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekir. Açıköğretim Fakültesinde de kayıtlı olan öğrencilerimizin Açıköğretim Fakültesi öğrenim ücretlerini ödememeleri durumunda Hazırlık programı sistemine ve YÖKSİS sistemine girişleri yapılamamaktadır.

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programına başvurduğum zaman, KYK yurt ve burs imkânlarından yararlanabilir miyim?

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık programı da akademik bir basamak sayıldığından, hazırlık öğrencilerinin yurt ve burs imkânları kısıtlanmaz. Ancak, ilçelerde bulunan Meslek Yüksekokullarına kayıtlı olan öğrencilerimiz KYK Yurt başvurusu yaptıklarında ilçelerinde bulunan KYK Yurtlarına yönlendirilmektedir. Öğrencilerimizin İngilizce Hazırlık Eğitimlerini Kastamonu İl Merkezinde alacaklarını bilerek barınma planlamalarını yapmalarını önemle tavsiye ediyoruz.

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programına Nasıl başvuru yaparım?

Başvuru yapmak için Üniversite kayıt döneminde 05 Eylül 2022 Pazartesi  günü çalışma saati sonuna kadar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitemizdeki Başvuru Dilekçesinin doldurularak şahsen veya posta yolu ile Yüksekokulumuz Sekreterliğine ulaştırması gerekmektedir.

Başvurudan sonra ne yapmam gerekiyor?

Başvurudan sonra Yüksekokulumuz tarafından 09 Eylül 2022 Cuma günü saat 10.00'da Yüksekokulumuz dersliklerinde düzenlenecek olan Yabancı Dil Seviye ve Kur Belirleme Sınavı'na katılmanız gerekiyor. Belirlenen kontenjan dahilinde sınava katılan aday öğrencilerimiz arasından en yüksek puanlı adaydan başlayarak sınıflar oluşturulacaktır. 

Seviye Belirleme Sınavı sonucuna göre sınıf listeleri ilan edildikten sonra sınıf değişikliği yapabilir miyim? 

Sınıf listelerinin ilan edilmesinden sonra listelerde değişiklik yapılmamaktadır.

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programında öğrenim gördüğüm süre boyunca sınıf arkadaşlarım kendi bölümümden mi olacak?

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programında bölüm odaklı olmayan bir dil eğitimi sunulmaktadır. Sınıflar oluşturulurken ön lisans veya lisans eğitim düzeyi ya da bölüm ayrımı gözetilmez, farklı bölümlerden öğrenciler aynı sınıfta yer alabilir.

 

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Eğitiminin süresi nedir?

 İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi bir yıl sürmektedir. ( Bahar ve Güz dönemleri )

Haftada kaç saat İngilizce Eğitimi alacağım?

 Öğrencilerimiz haftada 24 Saat İngilizce eğitimi almaktadırlar. Derslerin bir bölümü Okuma-Yazma-Dinleme- Konuşma gibi becerilere yoğunlaşacak şekilde planlanmıştır.

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programını başarılı olarak tamamlamak için hangi gereklilikleri yerine getirmem gerekir?


İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görme veya görmeme öğrencilerimizin kişisel tercihlerine bırakılmıştır, ancak Programa dahil olduktan sonra öğrencilerimizin Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği’nde belirtilen derse devam ve sınav koşullarını eksiksiz yerine getirmeleri ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programını başarıyla tamamlamış sayılabilmeleri için yılsonu başarı puanlarının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

Derslere Devam etmek zorunda mıyım?

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programında derslerin  %80'ine devam etme zorunluluğu vardır.

Sağlık raporları devamsızlığa etki ediyor mu?

Sağlık raporları devamsızlığa etki etmez. Raporlar, rapor bitiş tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde Yüksekokulumuza teslim edilmelidir.

Devamsızlıktan kalırsam ne olur?

İsteğe Bağlı Hazırlık Programında yasal devamsızlık sürenizin aşılmasını takiben derslere devam edemez, sınavlara giremezsiniz ve programdan ilişiğiniz kesilir.

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programında başarısız olursam ne olacak? Tekrar hazırlık sınıfı okuyacak mıyım? Bölümüme geçmemde bir engel var mı?

 

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programında devamsızlık veya sınav puanlarının düşüklüğünden dolayı başarısız olursanız, bir sonraki akademik yılda bölümlerinize geçebilirsiniz. Dönem arasında bölümlerinize geçiş yapamazsınız. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programında başarısız olmanız durumunda Hazırlık programını tekrar etmezsiniz.

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programında başarısız olursam, bir sonraki yıl Hazırlık Programına tekrar kayıt yaptırabilir miyim?

 İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı üniversitemize ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerimize yönelik bir eğitim-öğretim programıdır. Başarısız olmanız durumunda programa tekrar dahil olma olanağınız bulunmamaktadır.

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programını Başarıyla Tamamlayan Öğrenciler için bir Sertifika Söz Konusu mu?

 Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimize Yüksekokulumuz tarafından hazırlanan "Başarı Belgesi" verilmektedir.

 

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı için kitap alma zorunluluğu var mıdır?

 

Yüksekokulumuz Ders Kitabı Değerlendirme ve Belirleme komisyonu tarafından okutulması tavsiye edilen ders kitapları ile öğrencilerimizin derslere gelmesi zorunludur. Dil öğretimine yönelik kitaplar genellikle elektronik kaynaklarla desteklendiği için, bu kaynaklara erişim için kullanılacak kullanıcı şifreleri yalnızca orijinal kitaplarla birlikte kullanıcılara sunulmaktadır. Orijinal kitapların öğrencilerimiz tarafından kullanılmamasından kaynaklanacak sorunlarla alakalı olarak Yüksekokulumuz hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir.

Ders kitaplarını nasıl temin edebilirim?

Yüksekokulumuzun sorumlu kurulları tarafından seçilen ders kitaplarını Kitapların dağıtımını yapan yayınevinin anlaşmalı olduğu yerel kitapevleri/kırtasiyelerden temin edebilir ya da yayınevi temsilcilerinin Yüksekokulumuzda Rektörlük izni ile açtıkları tanıtım ve satış noktalarından temin edebilirsiniz.

Dersler nerede veriliyor?

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleşkesinde yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu dersliklerinde ve dil laboratuvarlarında yabancı dil eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütüyoruz. Yüksekokulumuz ve müfredatında yabancı dil derslerine en fazla yer veren birim olan Turizm Fakültesi ile aynı binayı paylaşmaktayız.

important


İlçelerde bulunan Meslek Yüksekokullarına kayıt yaptıran ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programına dahil olmak isteyen öğrencilerimizin 1 yıl süre ile Kastamonu İl merkezinde öğrenim göreceklerini dikkate alarak barınma planlamalarını bu doğrultuda yapmalarını önemle tavsiye ediyoruz.

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programında öğrenim gördüğüm süre boyunca ne tür sınavlara gireceğim?

 Ara sınavlar/Mid-Term Exams (4)

Kısa süreli sınavlar/ Quiz (10)

Performans Değerlendirmeleri (2)

Yılsonu Yeterlik Sınavı/Proficiency (1)

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görmek İsteyen Öğrencilerden Beklentileriniz Nelerdir?

 İngilizce Hazırlık Programında kendi istekleri ile öğrenim gören öğrencilerimizin derslere olan ilgi düzeylerinin ve yabancı dil öğrenmeye yönelik motivasyon seviyelerinin yüksek olmasını bekliyoruz. Öğrencilerimizin Dil öğrenme sürecini değerli bir eğitim yatırımı olarak görmelerini ve bu sürecinin verimli geçmesi için gayret etmelerini bekliyoruz. Yabancı dil programlarının doğası gereği, devamsızlığın başarısızlığa yol açacağı gerçeğinin farkında olarak derslere devam konusunda özenli olmalarını bekliyoruz. Öğrencilerimizin, öğretim elemanlarının yönlendirmelerine ve tavsiyelerine eksiksiz uymalarını, kişisel özveri ve disipline bağlı kalarak dil öğrenme sürecini yönetmelerini bekliyoruz.Daha fazlası için ydyo@kastamonu.edu.tr adresine sorularınızı bekliyoruz.

Eğitim-Öğretim Hayatınızda Başarılar Dileriz.

Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.