YÜKSEKOKUL KURULU 
Öğr. Gör. Mehmet BOLLUK        Başkan 
Öğr. Gör. Nagihan GÖKÇE             Üye  
Öğr. Gör. Özlem FAKAZLI              Üye