YÜKSEKOKUL KURULU 
Doç. Dr. Tolga ULUSOY          Başkan   
Öğr. Gör. Mehmet BOLLUK   Üye  
Öğr. Gör. Pınar ZEYDAN        Üye