Yüksekokul Yönetim Kurulu   
Öğr. Gör. Mehmet BOLLUK Başkan
Dr. Öğr. Üyesi M. Öztürk AKCAOĞLU  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Erkan KÜLEKÇİ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi MOR DİRLİK  Üye
Öğr. Gör. Nagihan GÖKÇE    Üye