Raşit ERCAN  Yüksekokul Sekreteri
Bilge KABAKCI Personel-,Yazı İşleri ,Öğrenci İşleri, Bölüm Sekreterliği
Enes YÜCE Mutemet, Satın alma, Taşınır Kayıt işleri