Misyonumuz

  • Öğrencilerimize lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamen ve ya kısmen İngilizce olarak sürdürmelerini sağlayacak düzeyde dil becerileri kazandırmak,
  • Uluslararası üniversitelerle uzun süreli yurtdışı eğitim programları geliştirmek,
  • Uluslararası projeler ve çalışmalarda Kastamonu Üniversitesi'nin diğer akademik birimlerine destek olmak,
  • Kastamonu Üniversitesi mensubu olmayanlar kişiler için çok amaçlı dil öğrenme ortamları sunmak

Vizyonumuz

  • Öğrencilerin akademik ve profesyonel ihtiyaçlarına göre, yabancı dil derslerini çeşit ve sayı olarak arttırmak,
  • Tam olarak akredite olmuş dil programları yoluyla ulusal ve uluslararası tanınırlığımızı arttırmak