Üniversitemiz 01 Mart 2006 yılında kurulmuştur. Rektörlüğe bağlı birim olarak kurulan Yabancı Diller Bölümü; 16 Şubat 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile ise Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kuruluşu kararlaştırılmış olup, söz konusu karar, 09 Mart 2015 tarih ve 29290 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yüksekokul bu tarih itibariyle “Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diler Yüksekokulu” olarak faaliyetine başlamış olup, Yüksekokulda YÖK Yürütme Kurulu’nun 27.10.2016 tarihli kararıyla, Hazırlık Bölümü ve Modern Diller Bölümleri kurulmuş, Yükseköğretim Kurulu’nun 18.08.2017 tarih ve 57736 sayılı yazılarıyla da Hazırlık ve Modern Diller Bölümleri kapatılarak yerine, Yabancı Diller Bölümü kurulmuş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.11.2017 tarih ve 81676 sayılı yazılarıyla da Yabancı Dil Bölümü altında , Yabancı Diller Anabilim Dalı açılmıştır.

 banner kampus