1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Tarihçe

Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Tarihçe:

Üniversitemiz 01 Mart 2006 yılında kurulmuştur.  Rektörlüğe bağlı birim olarak kurulan Yabancı Diller Bölümü;  16 Şubat 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile ise Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kuruluşu kararlaştırılmış olup, söz konusu karar, 09 Mart 2016 tarih ve 29290 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yüksekokul bu tarih itibariyle “Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diler Yüksekokulu” olarak faaliyetine başlamış olup, Yüksekokulda YÖK Yürütme Kurulu’nun 27.10.2016 tarihli kararıyla, Hazırlık Bölümü ve Modern Diller Bölümleri kurulmuştur.