1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

 

     Modern Diller Bölümü üniversitemiz bünyesindeki Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların müfredat programlarında yer alan İngilizce derslerinin , Yüksekokulumuz bünyesinde çalışan öğretim personeli ile verilmesi için kurulmuştur. 2015/2016 Akademik yılı içersinde ilçelerde yer alan Meslek Yüksekokullarının İngilizce dersleri uzaktan öğretim ile verilmektedir, diğer Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında ise örgün eğitim kapsamında yüz yüze eğitim verilmektedir.

     Bölümümüzün görevi uluslararası niteliklere göre hazırlanmış akademik İngilizce dil eğitimi hizmeti sunarak öğrencilere yeni üyesi oldukları akademik toplulukta ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmak, öğrencilerin kazandıkları bu becerileri bölüm derslerine aktararak geliştirmelerini sağlamak ve böylece kullandıkları yabancı dilin kalitesini artırmaktır. Bu kapsamda derslerde öğrencilerin bilgi, beceri ve öğrenme düzeylerine en uygun seviyede hazırlanmış öğrenme araçları kullanılmaktadır. Kullanılan kitaplar, uluslararası düzeyde öğrencilerin gerek dilbilgisi, gerekse konuşma becerileri ile ilgili en temel konuları öğrenmesini amaçlamaktadır.

     Derslerde İngilizce için kaçınılmaz olan “okuma, yazma, konuşma ve dinleme” becerilerini kullanmalarına yönelik aktiviteler uygulanmaktadır. Bu kapsamda verilen derslerin diğer bir amacı ise; mevcut İngilizce becerilerini daha ileriye taşıyacak nitelikte, akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri dil becerilerini kazandırmak, eleştirel düşünce, yansıtıcı düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini tümleşik olarak vermektir.

     Birimimizce sunulan programlar yoluyla, farklı gereksinimleri olan öğrenci gruplarının dil becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra; öğrenen merkezli öğrenme ortamları yaratmak, öğrencilere üst düzey düşünme becerileri kazandırmak, kültürel farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmak, öğrencilere yaşam boyu dil öğrenmeyi sürdürülebilmede gerek duyacakları dil öğrenme stratejilerinin yanı sıra özgüven kazandırabilmek de hedeflenmektedir.

     1 Profesör, 18 Okutman ve 1 Öğretim Görevlisi ile birlikte toplamda 20 idari ve akademik personel ile hizmet vermektedir.

 

 

Modern Diller